Contact
Coaching Mediation Lapidaire

Weerdeel 20
4847 CV  TETERINGEN

076 587 35 42
coachinglapidaire@gmail.com

Introductie

Kernactiviteit van coaching:

  • Het coachen van personen: werkzaam in het hoger managment, in het midden managment of elders in een bedrijf.

 

  • Het doel: een helder inzicht krijgen in je kwaliteiten en deze te professionaliseren.

 

  • Hoe: hoofdzakelijk door het spiegelen van gedrag en uitsprakenvan de  gecoachte. 

 

Kernactiviteit van mediation:

 

  • Het oplossen van conflicten:  bv; in arbeidsrelaties,  of tussen buren of in relaties in het algemeen.

 

  • Doel: het verbeteren van de relaties tussen de partijen, zodat partijen elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken en meer begrip voor elkaar hebben.

 

  • Hoe: door gesprekken met beide partijen in dezelfde ruimte. Beide partijen wordt een spiegel voorgehouden over gedrag en uitspraken.